GÅRDEN
GÅRDSDRIFTEN
Gården heter Kindli Lille ("Vælt-Kindli") og ligger på Rudshøgda i Ringsaker Kommune.

Gården er på 200 daa dyrket mark, og jeg
forpakter  nabogården  Kindlihagen på 120 daa.  Dessuten leier jeg 14 daa beiter på Stor-Kindli (nabogård).

Jeg driver med kjøttproduksjon. For tiden er det 6 ammekyr og 33 ungdyr på båsen (29 okser og 4 kviger). De aller fleste dyra er Norsk Rødt Fe (NRF), men har begynt å krysse inn Hereford . Har for tiden 5 kalver som er krysninger. For 2017 er mjølkekvota 206595 liter. Mjølkekvota er uleid til bror Anders (100000 liter), Guttorm  Ingberg, Gaupen (70000 liter) og Thomas Askehagen, Stavsjø (36575 liter) Dyra som slaktes leveres til Nortura`s anlegg på Rudshøgda. Det slakteriet er forøvrig bygd på eiendommen her!! De første dyrene som ble slaktet (3 okser) kom herfra.

Fjøset er et gammelt båsfjøs som ble restaurert i 1968, og det ble bygd på møkkjeller/ungdyrfjøs under mjøsaksjonen i 1980.


Kraftfor, såfrø og kunstgjødsel blir kjøpt fra Felleskjøpet Agri. Her på gården har vi vært faste kunder hos Felleskjøpet i over 50 år!! Fra 2012 har jeg begynt å kjøpe kraftfor fra Strand Unikorn.......bare for å prøve noe nytt............

Har ingen ansatte på gården. Har maskinsamarbeid med Anders, broren min, som eier nabogården Lunden.GÅRDSHISTORIE
Kindli Lille ("Vælt-Kindli") har vært i vår familie siden 1898 da mine oldeforeldre Thea og Halvor Amb kjøpte den.
Halvor døde i 1926 og Thea drev gården til 1938 da mine besteforeldre Margit og Gustav  tok over.
De drev den til 1960, da mine foreldre Astrid og Halvor tok over, først forpaktet de og fra 1963 kjøpte de gården. Jeg overtok i 2000 og er 4. generasjon Amb på "Vælt-Kindli".

Stabburet og kårboligen er de eldste husene på
gården. De er begge satt opp midt på 1700 tallet.

Hovedbygningen på gården er bygget i 1865.
Da var Kindli lennsmannsgård og det var lensmann
Christen Andersen som satte opp bygningen.
Han er forøvrig far til dikteren Tryggve Andersen
som ble født her på gården i 1866. Som mange
ringsaksokninger vet skrev han bl.a. "I cancelliraadens dager".

En annen dikter er også født her på gården:
Henrik Anker Bjerregaard ble født her i 1792.
Som "alle" vet skrev han "Sønner av Norge".

Driftsbygningen på gården er fra 1881. Den forrige låven brant 28/10-1880 og det ble bygget nye låve året etter. Da var løitnant Iversen eier av Kindli. Det ble bygd på grisehus i 1939. Fjøset ble ombygd i 1968 og det ble da bygd 2 tårnsiloer. Nytt ungdyrfjøs/møkkjeller ble påbygd under mjøsaksjonen 1980/81. I 1993/94 ble det lagd  verksted i den øvre delen av låven.

Hovedbygningen er restaurert i perioden 1984-2004.
Den gamle yttergangen ble revet i 1984 og det ble
satt opp nytt inngangsparti  samme året. Det står egentlig ikke i stil til bygningen, men det ble gjort slik.... De eneste rommene som ikke er restaurert er
storstua i 1. etasje og salen i 2. etasje.


Nedbør på Kindli

Nedbør på Kindli (mai-oktober)

1998   461 mm
1999  546 mm
2000  640 mm
2001 529 mm
2002  394 mm
2003  438 mm
2004  546 mm
2005  296 mm
2006  461 mm
2007  415 mm
2008  433 mm
2009  497 mm
2010  548 mm
2011  665 m 
    2012  560 mm
  2013 423 mm  

2014  481 mm    

2015 572 mm     

2016 360 mm


Månedsvis
Mai 1998    4 mm
Mai 1999   38 mm
Mai 2000   78 mm
Mai 2001   45 mm
Mai 2002 112 mm
Mai 2003   86 mm
Mai 2004   32 mm
Mai 2005  58 mm
Mai 2006   59 mm
Mai 2007   57 mm
Mai 2008   89 mm
Mai 2009   56 mm
Mai 2010  75 mm
Mai 2011  96 mm
Mai 2012  52 mm
Mai 2013  125 mm
Mai 2014  60 mm

Mai 2015  131 mm

Mai 2016 76 mmJuni 1998  177 mm
Juni 1999  179 mm
Juni 2000  105 mm
Juni 2001   77 mm
Juni 2002   55 mm
Juni 2003   98 mm
Juni 2004  103 mm
Juni 2005   60 mm
Juni 2006   28 mm
Juni 2007   96 mm
Juni 2008   53 mm
Juni 2009   30 mm
Juni 2010  110 mm
Juni 2011  140 mm
Juni 2012   78 mm
Juni 2013 115 mm
Juni 2014 61 mm

Juni 2015  77 mm

Juni 2016 59 mmJuli 1998   74 mm
Juli 1999   64 mm
Juli 2000  133 mm
Juli 2001   60 mm
Juli 2002  140 mm
Juli 2003   67 mm
Juli 2004   82 mm
Juli 2005   68 mm
Juli 2006   69 mm
Juli 2007  104 mm
Juli 2008   70 mm
Juli 2009  215 mm
Juli 2010   93 mm
Juli 2011   97 mm
Juli 2012 154 mm
Juli 2013  15 mm
Juli 2014  61 mm

Juli 2015 126 mm

Juli 2016 61 mmAugust 1998   82 mm
August 1999   33 mm
August 2000   84 mm
August 2001  127 mm
August 2002   39 mm
August 2003   69 mm
August 2004  143 mm
August 2005   64 mm
August 2006 103 mm
August 2007  111 mm
August 2008  152 mm
August 2009  114 mm
August 2010  127 mm
August 2011  170 mm
August 2012  134 mm
August 2013  75 mm
August 2014  116 mm

August 2015  80 mm

August 2016 94 mm


September 1998  104 mm
September 1999  133 mm
September 2000   46 mm
September 2001   83 mm
September 2002   38 mm
September 2003  106 mm
September 2004  102 mm
September 2005   25 mm
September 2006   65 mm
September 2007   40 mm
September 2008   22 mm
September 2009   25 mm
September 2010   91 mm
September 2011  125 mm
September 2012   78 mm
September 2013 34 mm
September 2014   35 mm

September 2015  154 mm

September 2016 24 mmOktober 1998   20 mm
Oktober 1999   99 mm
Oktober 2000  194 mm
Oktober 2001  137 mm
Oktober 2002   10 mm
Oktober 2003   12 mm
Oktober 2004   84 mm
Oktober 2005   21 mm
Oktober 2006  137 mm
Oktober 2007    7 mm
Oktober 2008   47 mm
Oktober 2009   57 mm
Oktober 2010   52 mm
Oktober 2011   37 mm
Oktober 2012  64 mm
Oktober 2013 59 mm
Oktober 2014   148 mm

Oktober 2015  4 mm

Oktober 2016 46 mm
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE